Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Witamy na stronach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych


 • Komisja konkursowa przyznała środki finansowe w ramach konkursu projakościowego w obszarze badań naukowych dla osób ubiegających się o stopień lub tytuł naukowy w dziedzinie Inżynieria Materiałowa:
  • dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
  • mgr inż. Wiktor Matysiak
  • dr hab. inż. Sabina Lesz
  • dr hab. inż. Jacek Górka, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. PŚ
  • dr inż. Marcin Staszuk
  • dr hab. inż. Aleksander Lisiecki
  • mgr inż. Krzysztof Matus

 • Miło nam poinformować, iż w wyniku rekrutacji do programu Doświadczony absolwent kierunku z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0 (UDA – POWR.03.01.00-00-S146/17-00) przeprowadzonej w dniu 22.02.2018 roku do realizacji projektu zostało zakwalifikowanych 76 studentów kierunku Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych.
  Laureaci zostali poinformowani o wyniku rekrutacji poprzez email.