Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Witamy na stronach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych


  • Zapraszamy studentów kierunków Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych do udziału w projekcie „Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej - odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0”.
    Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z doświadczeniem uzyskanym w przemyśle studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia przez realizację staży krajowych i zagranicznych.
    Szczegółowe informacje na stronie: www.materstaze.polsl.pl

  • List gratulacyjny JM Rektora dla dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ w związku z otrzymaniem środków finansowych z European Space Agency (Europejskiej Agencji Kosmicznej).

  • List gratulacyjny JM Rektora dla mgr inż. Dariusz Gros w związku z otrzymaniem Nagrody im. Giovanniego Agnelliego, przyznawanej przez Ośrodek Badawczy Fiata (CRF) w ramach konkursu o nagrodę grupy FCA za złożoną prace pt: „Optymalizacja i analiza numeryczna własności wytrzymałościowych korbowodu silnika spalinowego”.