Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Witamy na stronach Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych


   
  • W związku z utworzeniem nowej jednostki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym tj. Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych (RMT L2), znajdującego się przy ul Towarowej 7, odbyło się tam seminarium na które Dziekan Pani dr hab. inż. Anna Timofiejczuk prof. PŚ zaprosiła kierowników wszystkich jednostek. Celem spotkania było przedstawienie wszystkim jednostkom Wydziału urządzeń znajdujących się w laboratorium oraz ich możliwości technologicznych i badawczych. Po krótkim przedstawieniu w sali seminaryjnej historii powstania laboratorium przez kierownika Pana dra hab. inż. Grzegorza Matulę prof. PŚ, opiekunowie pracowni oprowadzili i przedstawili każdą pracownię wszystkim uczestnikom spotkania. Planowane są kolejne seminaria w celu przedstawienia laboratorium wszystkim pracownikom Wydziału i zachęcenia ich do podjęcia wspólnych prac naukowo-badawczych.