W Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych istnieje:


Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w latach 1994 – 2011.

 • tematyka bazy - proponowane i realizowane tematy prac dyplomowych w zakresie dziedziny Inżynierii Materiałowej.
 • rejestrowane dane - nr, autor pracy, tytuł pracy, promotor i opiekun pracy, rok złożenia pracy, rodzaj pracy (mgr, inż.), liczba stron, kierunek, zakład, typ pracy (np. badawcza, dydaktyczna).
 • zakres chronologiczny - zakres chronologiczny bazy sięga do roku 1994 i obejmuje 1550 prac dyplomowych.

Baza zawiera informacje o pracach dyplomowych obronionych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, tj. pracach magisterskich i inżynierskich od 1992 roku oraz projektach inżynierskich od roku 2011. Jest na bieżąco aktualizowana.


Dziewięć jednostek wchodzących w skład konsorcjum (w latach 1994 – 2011):

 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
 • Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych
 • Zakład Zarządzania Jakością
 • Zakład Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji
 • Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie

Zasady i warunki udostępniania bazy
Biblioteka udostępnia prace dyplomowe pracownikom Instytutu na podstawie uzyskanej pisemnej zgody Dyrektora Instytutu i rewersu, natomiast inne osoby mogą skorzystać z prac na miejscu w czytelni.