Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe uprawiane w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria produkcji,
 • metalurgia,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • budowa i eksploatacja maszyn.

Pozostałe dyscypliny naukowe uprawiane w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

 • automatyka i robotyka,
 • informatyka,
 • organizacja i zarządzanie,
 • pedagogika.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych:

 • inżynieria materiałów konstrukcyjnych,
 • inżynieria materiałów narzędziowych,
 • inżynieria materiałów funkcjonalnych,
 • inżynieria powierzchni,
 • inżynieria biomateriałów,
 • technologie procesów materiałowych,
 • nanomateriały i nanotechnologia.

Kierunki działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie

 • inżynieria warstw powierzchniowych uzyskiwanych w procesach cieplnych, cieplno-chemicznych i fizycznych,
 • krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów,
 • materiały kompozytowe o osnowie polimerowej, ceramicznej i metalicznej, w tym nanokompozyty,
 • technologie materiałów fotowoltaicznych,
 • nanomateriały,
 • intensywne odkształcenie plastyczne metali i stopów,
 • technologie procesów materiałowych.

Kierunki działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych

 • materiały krystaliczne i amorficzne,
 • inżynieria materiałów magnetycznie miękkich amorficznych i nanokrystalicznych,
 • obróbka cieplno-chemiczna i inżynieria warstw powierzchniowych,
 • krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów,
 • technologie czystszej produkcji,
 • badania modelowe zrównoważonych technologii materiałowych,
 • technologiami dla recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego,
 • projektowaniem oraz modyfikowaniem technologii materiałowych wg koncepcji Circular Economy,
 • zarządzanie jakością w jednostkach organizacyjnych, laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • technologie generatywne,
 • mechaniczna synteza.

Kierunki działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych

 • inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych,
 • materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych,
 • własności i przetwórstwo materiałów polimerowych, kompozytowych o osnowie polimerowej oraz laminatów,
 • własności i przetwórstwo materiałów metalowych,
 • zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych,
 • materiały nanokompozytowe o osnowie polimerowej,
 • materiały nanokompozytowe o osnowie metalicznej.

Kierunki działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych

 • metaloznawstwo stali i stopów metali nieżelaznych,
 • inżynieria wysokowytrzymałych stali wielofazowych,
 • inżynieria wysokowytrzymałych stali mikrostopowych,
 • odkształcenie plastyczne stopów metali,
 • odporność na pękanie oraz pękanie korozyjne stali i innych stopów metali,
 • procesy i technologie obróbki plastycznej oraz obróbki cieplno-plastycznej metali.

Kierunki działalności naukowo-badawczej w Zakładzie Inżynierii Materiałów Biomedycznych

 • biomateriały oraz metody modyfikacji ich powierzchni,
 • technologie wytwarzania przyrostowego z proszków metali, SLM,
 • inżynieria materiałów stomatologicznych, systemy CAD/CAM,
 • polimerowe materiały kompozytowe do zastosowań w stomatologii,
 • komputerowa nauka o materiałach i komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej,
 • systemy doradcze oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej.